top of page
Fotolia_44184644_XS.jpg

יעוץ משכנתאות

משכנתא הינה הלוואה הניטלת מגוף מממן בדרך כלל לתקופה ארוכה כשהבטוחה העיקרית הינה הנכס עצמו שישועבד לגוף המממן.

 

למשכנתא יתרונות רבים ביחס להלוואת מסחריות אחרות כמו:

- תקופת החזר גמישה

- ריביות משופרות/מסובסדות
- מסלולי מימון מגוונים
- אפשרות למעבר בין מסלולי מימון

משכנתא יכולה גם להיות מסוכנת שכן מדובר למעשה בהתקשרות ארוכת טווח עם גוף מממן ולכן לכל סעיף/פרמטר יש משמעות גדולה.

Better choice  פועלת כברוקר פרטי בלתי תלוי.
החברה עובדת מול כל הבנקים למשכנתאות ומסייעת לכם לבחור את הבנק הטוב והמתאים ביותר עבורכם וכן את ההצעה המתאימה והנכונה ביותר עבורכם וזאת לאחר בחינת כלל המוצרים של הבנקים למשכנתאות בשוק הישראלי.

אנו מתחייבים להיות תחרותיים מול כל הצעה שקיבלתם וכן :
• מתחייבים לריביות הנמוכות ביותר
• מתחייבים להתאמה אישית למסלולי המשכנתא
• מתחייבים לחיסכון של עשרות אלפי שקלים
• מתחייבים למינימום בירוקרטיה מול הבנקים
• מתחייבים לייעוץ וליווי צמודים על ידי יועץ משכנתאות בכיר, אובייקטיבי ובלתי תלוי

השלבים ללקיחת משכנתא חדשה/מחזור משכנתא קיימת
- למידת צרכי הלקוחות בהווה ובעתיד
- בנית תמהיל משכנתא התואם את צרכי הלקוחות ואת הרגולציה.
- הכנת תיק מסודר להגשה לבנקים לצורך נטילת משכנתא חדשה/מחזור משכנתא ואו

  הלוואה לכל מטרה בשעבוד נכס.
- ייצוג הלקוח מול המערכת הבנקאית וביצוע מכרז בין בגופים המממנים על  מנת להשיג את

   המשכנתא האופטימאלית ללקוחות מבחינת ריביות, תמהיל ותקופת החזר
- לווי הלקוח לאחר נטילת המשכנתא והצעדתו על דרך המלך.

bottom of page