top of page
Fotolia_41246860_XS.jpg

יעוץ וליווי פיננסי

בעולם המודרני יותר ויותר מכירים בצורך בהתמקצעות – "עשה את מה שאתה מתמחה בו ותן לאחרים לעשות את מה שהם מתמחים"
ההבדל בין עסק טוב לעסק מצליח בא לידי ביטוי בעיקר בזכות המשאב הניהולי.
על מנת לפנות את המשאב הניהולי לקידום העסק והשבחתו, יותר ויותר גופים קטנים ובינוניים מעבירים את ניהול הכספים והאדמיניסטרציה לגורמים מקצועיים שזהו כל עיסוקים והתמחותם.​
 

באמצעות ניהול כספים נכון ניתן להשיג מספר מטרות:
חוסן פיננסי, חסכון, התיעלות, הגדלת היקפי מכירות, יכולת להתמקד בליבת העסק,ניהול נכון וכד'

השרות מתאים לעסקים קטנים ובינוניים אשר מעוניינים לקדם את העסק ולהתנהל בצורה יעילה ורווחית ללא הכבדה על תקציבן או לעסקים שנקלעו לקשיים ומעונינים בסיוע מקצועי ועניני.
העסק זוכה ללווי פיננסי אישי ברמה מקצועית גבוהה ביותר כפי שזוכה לה חברה גדולה במשק
השרות הניתן ממוקד ויעיל ומותאם באופן ייחודי ודיסקרטי לכל חברה/עסק.


עיקרי השרות - ​
​​​​​​​​​​

- ליווי לקוחות מול המערכת הבנקאית והתנהלות מולה ב"שפה בנקאית"

- הכנת תוכנית עיסקית ומעקב תקופתי ליישומה

- הכנת תקציב ובחינת עמידה ביעדי התקציב בפועל

- דוח"ות רווח והפסד תקופתיים .

- מעקב אחר מערכת הגבייה מלקוחות, הקפדה על עמידה ביעדי מכירה ועל מדיניות ומשך

   האשראי הניתן ללקוחות כפי שנקבעו בתוכנית העסקית.

- ​​​​​​​​הערכות שווי

- בדיקת כדאיות כלכלית לפני כניסה לתחומי פעילות נוספים/הרחבת עסק

bottom of page