top of page
Fotolia_44327765_XS.jpg

אשראי מסחרי

עסק בהקמה, צמיחה או קשיים נדרש לא אחת למימון.


לעסקים קטנים/בינוניים קיימים שני סוגי מימון עיקריים:
• מימון בנקאי
• מימון דרך קרנות חוץ בנקאיות

מימון נכון (שעורי ריבית, תקופה ומסלול) יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי שקלים והוא גורם קריטי בהתנהלות של עסק.

לחברת Better Choice  נסיון רב וקשר קשר ישיר למממנים בנקאיים וחוץ בנקאיים.
חשוב מאד ליצור רושם נכון אצל הגורמים המממנים ולשכנעם שיש לעסק אופק/פוטנציאל עיסקי. כך נוכל להשיג אשראי מתאים  ועלויות מימון אטרקטיביות.

חברת Better Choice מתנהלת מול הגורמים הממנים ב"שפה" המקצועית הנדרשת ויודעת לספק לאותם גורמים את הנתונים הנחוצים לצורך קבלת המימון.​

bottom of page